Google

ranking-charts.de

Insel RÜGEN
DIE PERLE DER OSTSEE

The isle Rügen is the most northern rural district of Mecklenburg-Vorpommern, which has an area of 974 square kilometres. In time there live 78,000 Rüganer on the isle. With its variety of landscapes - (shallow bodden-coasts, steep rocks? of chalk, far beech-forest, with grass overgrowned hills or flat regions) - the isle offers it all. Also fashionable seaside resorts, health resorts, dreamy fishing villages, castles, mansions, virgin nature and excellent sand-beaches for miles and miles you can come to know as a visiter. Because of the climate of isles there's fresh and clear air and much sunshine. Rügen is made of a "heart-region" (named "Muttland") which is enclosed with other peninsulas, which biggest are Wittow, Jasmund and Mönchgut. Wittow is the most northern part of Rügen and is connected with Jasmund, in the east through the Schaabe, an arched promontory. Then Jasmund is connected with the heart-region through the Schmale Heide in the east. Mönchgut you can find in the southeast. Other peninsulas are Zudar in the south and Drigge in the southwest. Also the islands Vilm, Libitz, Heuwiese, Liebes, Urkevitz, Mährens, Öhe, Gänsewerder and Beuchel just as the isle Ummanz, Putlitz and Altrügen connected with Rügen through a bridge or bank, belong to the isle Rügen. So-called bodden, inland waters with an opening to the sea, separate the north of Rügen allmoust completely from the left parts of the isle. The biggest of this inland waters are the "Grosse and Kleine Jasmunder Bodden". Wittow, Jasmund, Mönchgut and the heart-region have their own characteristic form. The peninsula Wittow with its chalk deep coast in the west is nearly unwooded; there are rast fields and spacious meadows without worth mentioning rises. Very different to Wittow is Jasmund, the peninsula in the northeast. There dominate the highlands like ranges of hills of the Stubnitz. The until 120 m high chalk reefs show you on the otherwise flat german Baltic Sea coast an unique and fantastic geophysical phenomenon. Zentral-Rügen with the city Bergen in its heart is beeing made out of a high wavy landscape of moraine. The highest point is the Rugard-91 m. Ön Rügen är den nordligaste delen av delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Den har en yta av 974 kvkm, och invånarantalet är f.n. (2003) omkring 78 000. Ön präglas av en mängd olika landskapsformer - flacka Bodden-kustar [Bodden = insjö], branta kritklippor, ogenomträngliga bokskogar, gräsbevuxna kullar, helt flacka trakter m.m. Här finns allt: mondäna badorter, idylliska fiskebyar, slott, herresäten, orörd natur och kilometerlånga sandstränder. Vad som är särskilt med öns klimat är, att det finns gott om ren, frisk luft och solsken. Ön Rügen består av kärnlandet (dvs. dess centrala del, även kallad "Muttland") och ett antal stora halvöar som s.a.s. bildar kärnlandets ram. De största av dessa halvöar är Wittow, Jasmund och Mönchgut. Wittow bildar Rügens nordligaste del: genom Schaabe, en sorts böjd landtunga, hänger den ihop med halvön Jasmund i öster. Själva Jasmund hänger ihop med kärnlandet genom en annan smal landtunga, Schmale Heide. Halvön Mönchgut slutligen ligger i sydost. De andra halvöarna är Zudar i söder och Drigge i sydväst. Till Rügen hör vidare öarna Vilm, Libitz, Heuwiese, Liebes, Urkevitz, Mährens, Öhe, Gänsewerder och Beuchel, och - förbundna med Rügen genom en bro respektive damm - öarna Ummanz, Pulitz och Altrügen. S.k. Bodden (dvs. insjöar med en öppning mot havet) avskiljer Rügens norra del nästan helt från öns övriga delar. De största av dessa insjöar heter Grosser och Kleiner Jasmunder Bodden. Både Wittow, Jasmund, Mönchgut och kärnlandet utmärker sig genom ett säreget landskap. På Wittow med sina branta kritklippor i väster finns nästan ingen skog alls: det finns gott om vidsträckta åkrar och ängar men inga kullar att tala om. Helt annorlunda ter sig Jasmund, halvön i nordost: där domineras landskapsreliefen av det medelhöga bergsområdet Stubnitz. Piekberg (161 m) på Jasmund är Rügens högsta berg. Kritklipporna längs kusten är upp till 120 m höga och utgör därmed ett enastående geofysiskt fenomen vid den annars rätt så flacka tyska österjökusten.